Yayın Listesi (Kitaplar)

1. Arapça, Farsça, Türkçe Örnekleriyle Edebî Sanatlar (Bedî), Erzurum, 1991, (M.Sadi Çögenli ve Recep Toparlı ile müşterek, AÜ FEF yayını).

2. Dîvânçe-i Es’ad Paşa, Erzurum, 1992, (M.Sadi Çögenli ve Recep Toparlı ile müşterek, AÜ FEF yayını).

3. Klasik Şiir Üzerine Yazılar, Konya, 2003, (Saye Basımevi).

4. Aruz Terimleri, Konya, 2003, (Saye Basımevi).

5. Tâhirü’l-Mevlevî, Farsça Divançe ve Tercümesi, Konya, 2003, (Yusuf Öz’le müşterek, K.Bşh. Bld. yayını).

6. Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî, Bütün Eserleri-Seçmeler, Konya, 2004, (K.Bşh. Bld. yayını); 2.bs. Konya, 2006, (Tekin Kitabevi).

7. Hazret-i Mevlânâ’nın Eserleri, Konya, 2004, (K.İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yayını).

8. Konulara Göre Mesnevi’den Özdeyişler, Konya, 2004, (Nuri Şimşekler’le müşterek, K.İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yayını); 2.bs., Ankara, 2011, (Akçağ Yayınevi).

9. İsmaîl-i Ankaravî, Nisâbü’l-Mevlevî Tercümesi, trc. Tâhirü’l-Mevlevî, Konya, 2005, (İbrahim Kunt’la müşterek, Tekin Kitabevi).

10. Hüseyin Vassaf, Remzinâme, Konya, 2006, (Tekin Kitabevi).

11. Mevlâna Celâleddîn-i Rûmî, Konya, 2007, (K.Bşh. Bld. yayını); İng. trc. Mawlana Jalaleddin-i Rumi, çev.M.Saim Kayadibi, Konya, 2007, (K.Bşh. Bld. yayını).

12. Veled Çelebi, Ahmed Remzi, Tâhirü’l-Mevlevî, Feridun Nâfiz Uzluk’a Gönderilen Mevlevî Mektupları, Konya, 2007, (Yusuf Öz ile müşterek, Tekin Kitabevi).

13. Mevlânâ ve Sultan Veled’in Türkçe Şiirleri, Konya, 2008, (K.Bşh. Bld.yayını).

14. Veled Çelebi İzbudak, Tekke’den Meclis’e Sıra Dışı Bir Çelebinin Anıları, İstanbul, 2009, (Yusuf Öz’le müşterek, Timaş Yayınevi).

15. Mevlevi Gülbangleri, Konya, 2010, 2.bs.2011, (K.İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yayını).

16. Mücâhidîn-i Mevleviyye Kumandanı Veled Çelebi’den Anılar, Notlar, Şiirler, Konya, 2015, (K.İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yayını).