Selçuk Ün. Mevlâna Araştırmaları Enstitüsü tarafından düzenlenen…

Selçuk Ün. Mevlâna Araştırmaları Enstitüsü tarafından düzenlenen V. Uluslararası Mevlâna Sempozyumu’ndaydık. Katılımcılara, Selçuk Ün. ve İran Suruş Enstitüsü yetkililerine, özellikle Prof. Dr. Ali Temizel Bey’e ve mesai arkadaşlarına teşekkür ederiz.

HABERLER